Skólaráð

Í grunnskólalögunum kemur fram að í stað Foreldraráðs komi Skólaráð. Í 8. Grein grunnskólalaganna segir um skólaráð:

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Skólaráð skal skipað sjö einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Fulltrúar nemenda skulu eiga kost á að taka þátt í umræðum skólaráðs þegar fjallað er um velferðar- og hagsmunamál nemenda eftir nánari ákvörðun ráðsins. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um starfsemi skólaráða í samráði við samtök sveitarfélaga, kennara og foreldra.

Jónas Bergmann Magnússon, skólastjóri

Borghildur Kristinsdóttir, fulltrúi grenndarsamfélags

Helga Fjóla Guðnadóttir, fulltrúi starfsmanna skóla

Bæring Jón Breiðfjörð Guðmundsson, fulltrúi kennara

Ragna Magnúsdóttir, fulltrúi kennara

Sigríður Arndís Þórðardóttir, fulltrúi foreldra

Jóhanna Hlöðversdóttir, fulltrúi foreldra

Elísabet Líf Sigvaldadóttir, fulltrúi nemenda

Anna Ísey Engilbertsdóttir, fulltrúi nemenda

Fundargerðir

Laugalandsskóli

Samvinna, traust og vellíðan í leik og starfi
SKÓLAREGLUR