Fræðslunefnd

Fræðslunefnd fer með málefni grunnskólans í skólahverfinu samkvæmt lögum og reglugerðum um grunnskóla, sveitarstjóralögum og því sem sveitarstjórnir fela henni að öðru leyti. Fræðslunefnd skal sjá um að öll börn í skólahverfinu njóti lögboðinnar fræðslu. Í störfum sínum ber skólanefnd einnig að sjá um að allir nemendur á skyldunámstigi hljóti sem besta aðstöðu og jöfnust tækifæri til náms og að skólinn veiti sérhverjum nemanda fræðslu eftir aldri sínum og þroska og í samræmi við gildandi námsskrá á hverjum tíma. Eins og segir í fyrstu og annari grein erindisbréfs fyrir fræðslunefnd Ásahrepps og Holta- og Landsveitar.

Nafn

Ásta Berglind Ólafsdóttir – asta@asahreppur.is  sími: 894-6566
Björk Grétarsdóttir, formaður – bjork@ry.is  sími: 845-9471
Haraldur Eiríksson – haraldur@ry.is  sími: 860-0886
Margrét Harpa Guðsteinsdóttir – margretharpa@ry.is  sími: 868-2543

Laugalandsskóli

Samvinna, traust og vellíðan í leik og starfi
SKÓLAREGLUR